POLONEZ – Zespół Szkół Nr 3 im.Antoniego Kocjana w Olkuszu 2017